Installasjon på Linux

For Linux distribusjoner som ikke benytter RPM, f.eks. Ubuntu/Debian, må RPM være installert (apt-get install rpm)
Agenten krever følgende pakker installert på server (man får beskjed om man ønsker å installere disse ved mangel):

Distro Pakke
CentOS yum install kernel-devel gcc make
Ubuntu/Debian apt-get install rpm linux-headers-$(uname -r) linux-image-$(uname -r) gcc make
  • Logg inn på https://baas.stwcp.net/ og last ned .bin fil for Linux
  • Overfør .bin fil til din server
  • Endre filen til eksekverbar med kommando: chmod +x filnavn.bin
  • Kjør installasjon: ./filnavn.bin
  • Velg Acronis Backup Agent for Linux
  • Vent til installasjon er ferdig
  • Velg Show Registration Info
  • Åpne nettleser og gå til angitte adresse https://baas.stwcp.net/bc/reg og fyll ut Registration Code
  • Fyll ut Registration Code og klikk på Confirm Registration
  • Installasjonen i shell går automatisk videre og velg Exit for å fullføre

Når installasjonen er ferdig, vil serveren være synlig i administrasjonsgrensesnittet https://baas.stwcp.net/ i løpet av kort tid.

Klikk på ENABLE BACKUP i listen over DEVICES for å aktivere backup

Avinstallere agent

Logg inn via SSH og kjør følgende kommando

/usr/lib/Acronis/BackupAndRecovery/uninstall/uninstall -a