Hvordan bestille SSL sertifikat

NB! I begynnelsen av juli 2018 vil alle nettsider som lastes over HTTP i Chrome 68 vises som "ikke sikker". Klikk her for mer info

Bestille nytt sertifikat
Installere et sertifikat fra annen SSL leverandør

Bestille nytt sertifikat

1) Logg inn på https://hcp.stwcp.net/
2) Gå til Domener og Nettsider, og velg SSL-sertifikater
3) Fyll ut / velg domenenavn i listen

4) Klikk på Legg til Sertifikat, merk av Kjøp sertifikat og fyll ut obligatoriske felter (alternativt kan du legge til eget sertifikat, da velger man Jeg har et sertifikat)

 • Land
 • Fylke
 • Poststed
 • Selskap (privatpersoner kan fylle ut NA)
 • Avdeling (privatpersoner kan fylle ut NA)
 • Epostadresse - fyll ut din epostadresse for mottak av SSL sertifikatet
 • Bekreftelsesepost - velg epostadresse for å bekrefte eierskap på domenet (dette er forhåndsvalgte adresser av SSL leverandøren og man kan ikke angi en annen adresse enn de som er oppgitt her).
 • Domeneprefiks - velg om sertifkatet skal gjelde for www.dittdomene.no eller dittdomene.no.

5) Klikk på Kjøp Sertifikat - du vil nå bli videresendt til betaling for å fullføre bestilling
6) Bekreft SSL bestilling som er sendt til valgt epostadresse i feltet Bekreftelsesepost i steg 4 f.eks. admin@dittdomene.no

 • Dersom du ikke har mottatt epost, ta kontakt med kundeservice@servetheworld.net eller telefon 22 22 28 80

7) Etter bekreftelsen, blir SSL-sertifikatet installert automatisk i din webkonto i løpet av én time.

Kontakt support på kundeservice@servetheworld.net eller telefon 22 22 28 80 dersom noe er uklart eller om du står fast.

Installere sertifikat fra tredjepart ( annen SSL leverandør )

Før du fortsetter må man sørge for at SSL sertifikat er i PEM format. Er du usikker, kan du kontakte SSL leverandøren og be om å få utstedt nytt i PEM format.

1) Logg inn på https://hcp.stwcp.net/
2) Gå til Domener og Nettsider, og velg SSL-sertifikater
3) Fyll ut / velg domenenavn i listen
4) Klikk på Legg til sertifikat og velg "Jeg har et sertifikat
5) Legg inn sertifikat med evt. tilhørende "chain" (intermediate certificate) sammenhengende i feltet Sertifikat (CRT)

Eksempel:

-----BEGIN CERTIFICATE-----  
[sertifikat]  
-----END CERTIFICATE-----  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
[intermediate]  
-----End CERTIFICATE-----  

6) Lim inn nøkkelen tilhørende sertifikatet i fanen som heter NØKKEL
7) Klikk på Legg til Sertifikat

Sertifikatet er nå installert på ditt domenenavn.

Etter SSL installasjon - Videresending fra http til https

Dersom du opplever feil med videresending fra http til https, kan du forsøke følgende regler i .htaccess fil. Dersom filen ikke eksisterer i public_html, kan man opprette denne f.eks. med Notepad eller annet tekstprogram.

NB: Merk at Wordpress har en egen løsning for https, se Klargjøring og oppsett av SSL/https

RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteCond %{HTTP:X-Proto} !https
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]