PHP

Endre PHP versjon

  1. Logg inn på https://hcp.stwcp.net/
  2. Naviger til Domener og Nettsider, og klikk på Nettsider
  3. Klikk på Rediger på aktuelle nettside/domenenavn
  4. Velg ønsket versjon i feltet PHP-versjon (se bildet under)
  5. Klikk på Lagre
    Det kan ta noen minutter før endringene trer i kraft

Tilpasset PHP miljø (php.ini)

Man kan endre visse innstillinger i PHP eksklusivt for din nettside. Det innebærer at man publisere en fil som heter .user.ini i webmappen til ditt domenenavn f.eks. via FTP.

I eksempelet under viser vi hvordan man øker opplastningsgrensen i PHP for din nettside.

1) Åpne tekstprogram f.eks. Notepad på din datamaskin
2) Skriv inn følgende evt. kopier/lim inn:

upload_max_filesize = 128M;
post_max_size = 128M;

Verdiene ovenfor setter en tilpasset opplastningsgrense på 128 MB, sett evt annet ønsket størrelse. En liste over php.ini direktiver er tilgjengelig på http://php.net/manual/en/ini.list.php

3) Lagre filen i din datamaskin (merk deg begge punktum i filnavnet)

.user.ini

4) Last opp filen via FTP i aktuelle webmappe, f.eks. /domenenavn/public_html Når filen er plassert i riktig webmappe, kan PHP innstillinger sjekkes ved å laste opp en php fil som inneholder

<?php phpinfo(); ?>

PHP filen kan man gi hvilken som helst navn, f.eks. phpinfo.php og publisere i din webmappe, deretter sjekke f.eks. http://www.dittdomenenavn.no/phpinfo.php som viser et oversikt over PHP miljøet.

Debugge PHP feil

Slik oppretter man en tilpasset error logging for PHP på webhotell:

1) Logg inn via SSH på webhotellet - Klikk her for veiledning for å opprette SSH bruker
2) Følgende kommandoer kan kjøres en og en (avslutt med Enter tasten):

## Gå til public_html mappen (erstatt dittdomenenavn.no med ditt eget domenenavn):
cd dittdomenenavn.no/public_html

## Hent stien til webområdet
pwd

## Resultatet av 'pwd' blir f.eks. /storage/content/*/*/dittdomenenavn.no/public_html
## Noter ned / kopier resultatet av pwd kommandoen

## Opprett en .user.ini fil i webmappen
touch .user.ini

## Rediger .user.ini
nano .user.ini

## Legg inn følgende i .user.ini
log_errors = 1;
error_log = /storage/content/*/*/dittdomenenavn.no/public_html/phperror.log;

## Lagre endringene i .user.ini med CTRL + O og gå ut av nano med CTRL + X

## Loggfilen phperror.log blir automatisk opprettet når PHP feil inntreffer
## Følg med på loggen phperror.log med tail-kommando
tail -f phperror.log