Kort som ikke har blitt automatisk belastet

NB! Denne veiledningen er til eldre plattform på https://hcp.stwcp.net

Informasjon om automatisk trekk

Kort som ikke har blitt automatisk belastet

  • Det kan være mange årsaker til at et kort ikke automatisk har blitt belastet.
  • En mulig årsak kan være at det ikke var dekning på kortet da kortet ble forsøkt belastet.
  • Vi har dessverre ikke mulighet til å finne ut årsaken til hvorfor et kort ikke har blitt belastet.
  • Dersom belastning av kort har feilet, så er det ikke lenger mulig å betale den aktuelle fakturaen med kort.
  • Du må derfor betale den aktuelle fakturaen i nettbanken.
  • Fremtidige fakturaer vil bli automatisk belastet kortet på vanlig måte.