PHP

NB! Denne veiledningen er til eldre plattform på https://hcp.stwcp.net

Her finner du informasjon om PHP, hvordan endre PHP versjon og feilsøking

Endre PHP versjon
Tilpasset PHP miljø (php.ini)
Feilsøke PHP feil

Endre PHP versjon

  1. Logg inn på https://hcp.stwcp**.net/
  2. Naviger til Domener og Nettsider, og klikk på Nettsider
  3. Klikk på Rediger på aktuelle nettside/domenenavn
  4. Velg ønsket versjon i feltet PHP-versjon (se bildet under)
  5. Klikk på Lagre
    Det kan ta noen minutter før endringene trer i kraft

Tilpasset PHP miljø (php.ini)

Man kan endre visse innstillinger i PHP eksklusivt for din nettside. Det innebærer at man publisere en fil som heter .user.ini i webmappen til ditt domenenavn f.eks. via FTP.

I eksempelet under viser vi hvordan man øker opplastnings grensen i PHP for din nettside.

1) Åpne tekstprogram f.eks. Notepad på din datamaskin
2) Skriv inn følgende evt. kopier/lim inn:

upload_max_filesize = 128M;
post_max_size = 128M;

Verdiene ovenfor setter en tilpasset opplastningsgrense på 128 MB, sett evt annet ønsket størrelse. En liste over php.ini direktiver er tilgjengelig på http://php.net/manual/en/ini.list.php

3) Lagre filen i din datamaskin (merk deg begge punktum i filnavnet)

.user.ini

4) Last opp filen via FTP i aktuelle webmappe, f.eks. /domenenavn/public_html Når filen er plassert i riktig webmappe, kan PHP innstillinger sjekkes ved å laste opp en php fil som inneholder

<?php phpinfo(); ?>

PHP filen kan man gi hvilken som helst navn, f.eks. phpinfo.php og publisere i din webmappe, deretter sjekke f.eks. http://www.dittdomenenavn.no/phpinfo.php som viser et oversikt over PHP miljøet.

Feilsøke PHP feil

Slik oppretter man en tilpasset error logging for PHP på webhotell:

1) Logg inn via SSH på webhotellet - Klikk her for veiledning for å opprette SSH bruker
2) Følgende kommandoer kan kjøres en og en (avslutt med Enter tasten):

## Gå til public_html mappen (erstatt dittdomenenavn.no med ditt eget domenenavn):
cd dittdomenenavn.no/public_html

## Hent stien til webområdet
pwd

## Resultatet av 'pwd' blir f.eks. /storage/content/*/*/dittdomenenavn.no/public_html
## Noter ned / kopier resultatet av pwd kommandoen

## Opprett en .user.ini fil i webmappen
touch .user.ini

## Rediger .user.ini
nano .user.ini

## Legg inn følgende i .user.ini
log_errors = 1;
error_log = /storage/content/*/*/dittdomenenavn.no/public_html/phperror.log;

## Lagre endringene i .user.ini med CTRL + O og gå ut av nano med CTRL + X

## Loggfilen phperror.log blir automatisk opprettet når PHP feil inntreffer
## Følg med på loggen phperror.log med tail-kommando
tail -f phperror.log