Innhold og videresalg av plass på dedikert server

NB! Denne veiledningen er til eldre plattform på https://hcp.stwcp.net

Informasjon om innhold og distribusjon på dedikert server

Videresalg av plass på dedikert server

  • Du har lov til å videreselge plass på dedikert server.
  • Dette innebærer at du f. eks kan tilby dine sluttkunder plass på dedikert server, i form av f. eks hosting av epost, websider og domener.

Alt kan lagres på dedikert server

  • Du kan lagres hva som helst på dedikert server, så lenge det ikke er i strid med gjeldende lover og regler.