Mail (iOS)

IMAP konto eller POP konto
Oppsett med Autoconfig
Manuelt oppsett
Feilsøke og endre innstillinger på eksisterende konto
Innkommende innstillinger
Utgående innstillinger

Sjekkliste

  • Brukernavn er din epostadresse f.eks. post@demo.no
  • Passord - Usikker på passordet? Forsøk innlogging på https://webmail.(dittdomenenavn.no)
  • Passord for epostkonto endres i https://my.servetheworld.net - ta kontakt med den som administrerer tjenesten.

Oversikt for den avanserte brukeren:

Innstilling .
IMAP/POP server Ditt domenenavn f.eks. demo.no (TLS/SSL port 993)
SMTP server Ditt domenenavn f.eks. demo.no (TLS/SSL port 465)
Brukernavn Din epostadresse
Godkjenning / SMTP auth Passord

Oppsett med Autoconfig (IMAP)

Åpne Safari nettleser og gå til https://ditt-domene.no/email.mobileconfig?emailaddress=post@ditt-domene.no
Bytt ut ditt-domene.no og post@ditt-domene.no med din egen informasjon

Bekreft nedlastning av Profil på din telefon

Gå til Innstillinger -> Generelt -> Profiler -> Velg profilen -> Installer

  • Her må du taste inn låsekoden for å bekrefte installering av profilen

Klikk igjen på INSTALLER
Tast inn passordet til din epostkonto for innkommende og utgående server og velg Neste

Klikk på Ferdig for å fullføre. Epost er nå klart til bruk i mail programmet på iPhone/iPad

Manuelt oppsett på iPad / iPhone

1) Åpne Innstillinger, og gå til Mail (iOS 13: Mail, kontakter, kalendere)
2) Velg Legg til Konto

3) Velg Annen og deretter Legg til e-postkonto

4) Fyll ut felter med egen informasjon for din epostkonto og klikk Neste
5) Fyll ut informasjon for innkommende mailserver og utgående mailserver

6) Velg Neste og deretter Arkiver. Epostkontoen er nå klar til bruk

Feilsøke/endre innstillinger for eksisterende epostkonto (iOS 14)

Innkommende innstillinger
1) Åpne Innstillinger, og velg Mail 2) Klikk på Kontoer
3) Velg aktuelle epostkonto 4) Klikk på Konto
5) Sørg for at vertsnavn, brukernavn og passord er fylt ut. 6) Klikk på Avansert

7) Finn avsnitt for Innkommende innstillinger, og bruk samme innstillinger som i bildet under.
8) Gå tilbake ved å klikke på "Konto", og klikk deretter Ferdig å lagre innstilliger

Utgående innstillinger
1) Åpne Innstillinger, og velg Mail 2) Trykk på Kontoer
3) Velg aktuelle epostkonto 4) Klikk på Konto
5) Trykk på feltet som heter SMTP 6) Trykk på feltet som heter Primær Tjener

7) Fyll ut eller endre felter, se eksempel under. Vertsnavn, brukernavn og passord må fylles ut.
8) Trykk Ferdig - innstillingene blir nå verifisert, dersom alt er OK, kan du nå forsøk å sende epost.