Titan e-post

Bekreft ditt domenenavn
Opprett en epostkonto
Lese og skrive epost
Endre passord på en epostkonto (eller glemt passord)
Lagringsplass på epostkonto
Bestill flere e-postkontoer
Oppsett av DKIM
Opprette videresending til ekstern epostadresse
Aktiver 2FA på en epostkonto
Generell bruk av Titan

Bekreft ditt domenenavn

Før man kan bruke Titan e-post må man bekrefte domenenavnet ved å oppdatere DNS på domenenavnet. Kontakt gjerne support på telefon eller e-post hvis du trenger hjelp med DNS innstillinger.

 1. Logg inn på https://my.servetheworld.net
 2. Klikk på Produkter -> Mine Produkter
 3. Klikk på ditt Titan produkt
 4. Klikk på Domain Verification
 5. Noter ned MX og TXT oppføringer
 6. Oppdater DNS på ditt domenenavn
  • Webhotell: Gå til Produkter -> Mine Produkter -> klikk på webhotellet -> Klikk på DNS innstillinger
  • Parkert domenenavn uten webhotell: Gå til Domener -> DNS
  • Eksternt domenenavn: Ta kontakt med din DNS/domene leverandør for bistand.
 7. Når DNS oppføringene er lagt inn, gå tilbake til Domain Verification (se steg 4)
 8. Huk av I have made these changes on my DNS control panel og klikk på Verify my domain

Opprett en epostkonto

 1. Logg inn på https://my.servetheworld.net
 2. Klikk på Produkter -> Mine Produkter
 3. Klikk på ditt Titan produkt
 4. Klikk på E-mail Accounts
 5. Klikk på Create new email account
 6. Fyll ut
  • navnet på epostadresse i feltet Email
  • passord i feltet Password
  • valgfritt: Feltet Password recovery email address kan fylles ut med en annen epostadresse ifb. for å tilbakestille passord til epostkontoen
 7. Klikk på Create
 8. E-postkontoen er klar til bruk

Lese og skrive epost

Webmail: https://app.titan.email
Titan app for Apple iPhone/iPad
Titan app for Android
Generell oppsett for andre epostklienter

Webmail

Logg inn enkelt på din epostkonto på https://app.titan.email

Bytt til Norsk språk i webmail - klikk på tannhjulet øverst til høyre, klikk på Preferences, gå til General, se feltet Display Language og endre til Norsk.

Fyll inn din epostadresse og passord Innboks
titan_webmail_01 titan_webmail_02
Titan for iPhone / iPad / Android

Last ned Titan app for Apple
Last ned Titan app for Android

Fyll inn din epostadresse og passord Innboks
titan_webmail_01 titan_webmail_02
Generell oppsett for andre epostklienter

Følg veiledninger for oppsett i andre epostklienter. Sørg her for å bruke Titan mailserver/vertsnavn angitt i tabellen under istedet for ditt domenenavn.

IMAP oppsett
Brukernavn Din epostadresse f.eks. post@ditt-domene.no
Passord Ditt passord. Ønsker du å endre eller tilbakestille ditt passord?
IMAP server imap0101.titan.email (port 993, kryptering SSL/TLS)
SMTP server smtp0101.titan.email (port 465 kryptering SSL/TLS eller port 587 STARTTLS)
POP oppsett
Brukernavn Din epostadresse f.eks. post@ditt-domene.no
Passord Ditt passord. Ønsker du å endre eller tilbakestille ditt passord?
POP server pop0101.titan.email (port 995, kryptering SSL/TLS)
SMTP server smtp0101.titan.email (port 465 kryptering SSL/TLS eller port 587 STARTTLS)

Endre passord på en epostkonto

"Jeg vil endre mitt nåværende passord"

 1. Logg inn i din konto på https://app.titan.email
 2. Klikk på tannhjulet øverst til høyre og klikk på Innstillinger (Preferences)
 3. Klikk på Konto (Account) og deretter Bytt Passord (Change Password)
 4. Oppgi ditt nåværende passord og fyll inn ditt nye passord
 5. Klikk på Bytt Passord (Change Password)

"Jeg husker ikke passordet mitt" (Alternativ 1)
Tilbakestille passord via webmail

 1. Gå til https://app.titan.email
 2. Klikk på Forgot password
 3. Fyll inn din epostadresse
 4. Klikk på Next. Det blir nå sendt en epost til din gjenopprettingsadresse.
  • Dersom du ikke har satt gjenopprettingsadresse eller adressen ikke lenger er gyldig, se alternativ 2 under for å tilbakestille passordet til din epostkonto.
 5. Følg instrukser i eposten for å tilbakestille passordet

"Jeg husker ikke passordet mitt" (Alternativ 2)
Tilbakestille passord via https://my.servetheworld.net (Ta kontakt med din webkonto-administrator)

 1. Logg inn på https://my.servetheworld.net
 2. Gå til Produkter - Mine Produkter
 3. Klikk på ditt Titan produkt
 4. Klikk på Email Accounts
 5. Velg Reset Passord på aktuelle epostkonto
 6. Fyll inn ønsket epostadresse for å sende ut epost med lenke for å tilbakestille passordet.
 7. Følg instrukser i eposten for å tilbakestille passordet

reset_password

Lagringsplass på epostkonto

Trenger du mer lagringsplass? Oppgrader din Titan plan på ditt domenenavn ved å logge inn på https://my.servetheworld.net eller ta kontakt med din epostkonto-administrator

Slik finner du nåværende status på lagringsplassen på din epostkonto

 1. Logg inn på webmail https://app.titan.email
 2. Klikk på tannhjulet øverst til høyre og klikk på Innstillinger (Preferences)
 3. Klikk på Konto (Account)
 4. Se feltet Lagring for e-postkonto (Email account storage)

Bestill flere e-postkontoer

 1. Logg inn på https://my.servetheworld.net
 2. Klikk på Produkter
 3. Klikk på Mine Produkter
 4. Klikk på ditt Titan produkt
 5. Klikk på Buy More Accounts
 6. Følg og send inn bestillingsskjema for å bestille flere epostkontoer

Oppsett av DKIM

DKIM bidrar til å bekrefte avsenderen samt sjekke om det er gjort endringer i e-posten under transport. DKIM på domenenavnet kan bidra til å forhindre at e-postene dine går til søppelpost hos mottakeren.

 1. Logg inn på https://my.servetheworld.net
 2. Klikk på Produkter -> Mine Produkter
 3. Klikk på ditt Titan produkt
 4. Klikk på Custom DKIM
 5. Klikk på Get Started Now
 6. Noter ned eller kopier verdiene i feltene DNS Host name og TXT record value
 7. Legg inn TXT oppføringen i DNS for ditt domenenavn (kontakt support hvis du er usikker).
  • Webhotell: Gå til Produkter -> Mine Produkter -> klikk på webhotellet -> Klikk på DNS innstillinger
  • Parkert domenenavn uten webhotell: Gå til Domener -> DNS
  • Eksternt domenenavn: Ta kontakt med din DNS/domene leverandør for bistand.
 8. Gå tilbake til Custom DKIM (Steg 4)
 9. Huk av for I've created this TXT record within my DNS control panel
 10. Klikk på Verify DKIM Record

Opprette videresending til én ekstern epostadresse

 1. Logg inn på webmail https://app.titan.email
 2. Klikk på tannhjulet øverst til høyre og velg Innstillinger
 3. Klikk på Sender Videre
 4. Velg Videresend e-poster ut
 5. Fyll inn ønsket epostadresse
 6. Klikk på Neste
 7. Det blir sendt en bekreftelseskode til angitt epostadresse
 8. Fyll inn koden og klikk på Begynn å videresende

Aktiver 2FA på din Titan epostkonto

Før du setter igang med å aktivere 2FA på din epostkonto, installer en autentiseringsapp i din telefon/enhet f.eks. Google Authenticator

 1. Logg inn på webmail https://app.titan.email
 2. Klikk på tannhjulet øverst til høyre og velg Innstillinger
 3. Klikk på 2FA
 4. Klikk på Konfigurer nå
 5. Fyll inn ditt nåværende epost passord
 6. Klikk på Jeg har en autentiseringsapp
 7. Følg instrukser videre for å sette opp autentiseringsappen
 8. Klikk til slutt på Bekreft

Webkonto-administrator på https://my.servetheworld.net kan deaktivere 2FA på epostkontoer

Generell bruk av Titan

 • Vedlegg er støttet opptil 30 MB (summen av alle vedlegg i én epost).
 • Nyhetsbrev, markedsføring, bulkutsending o.l., er ikke anbefalt med Titan. Vi anbefaler å bruke tjenester som MailChimp eller Sendgrid for dette formålet.
Hvor mange eposter kan jeg sende og motta?

Utgående

 • En epostkonto kan sende 200/timen, 500/døgnet.
 • Eposter sendt mellom kontoer under samme domenenavn, er grensen 1000/timen, 2000/døgnet.
 • Dersom man har nådd time/daglig grense, vil en feilmelding på eposten returneres f.eks. Hourly Quota Exceeded eller Daily Quota Exceeded, og man må vente til timen/døgnet har passert til å sende epost igjen.

Innkommende

 • En epostkonto kan motta 500/timen.
 • Eposter mottatt mellom epostkontoer under samme domenenavn, er grensen 1000/timen, ingen øvrig daglig grense.

Bounce Back (returfeilmelding)

 • E-post returfeilmelding er når e-postene dine ikke når mottakerens innboks. I dette tilfellet sendes det en e-post om mislykket levering og tekniske detaljer om feilen.
 • For mange returfeilmeldinger har samme effekt som spam-klager: dette kan påvirke omdømmet på domenet ditt, noe som kan påvirke epostleveransen.

Per Mailbox

 • Hvis man har nådd grensen for antall returfeilmeldinger per time, vil man ikke kunne sende flere e-poster for den timen.
Tidsramme Antall returfeilmeldinger
Time 5
1 døgn 10
3 døgn 20

Per Domene

 • Hvis man har nådd den daglige grensen for antall avvisninger, vil du ikke kunne sende flere e-poster for den dagen.
Tidsramme Antall returfeilmeldinger
Time 10
1 døgn 20
3 døgn 50