Feilsøking

Serveren er nede, svarer ikke / Tjeneste eller applikasjon har sluttet å fungere

Opplever du en eller flere sporadiske feil med VPS, kan det verdt å restarte din server.

Mistet fjernstyring f.eks. via SSH eller Windows Remote Desktop

Dersom du har mistet fjerntilgang via SSH eller Windows Remote Desktop, kan du logge inn via VNC konsoll og resette tilgangen.

Jeg har mistet passordet til root(Linux) eller Adminstrator(Windows Server)

Endre passord for root(Linux) eller Administrator(Windows Server)