Mail (macOS)

Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene knyttet til din epost, kontoinstillinger, endring i tjenester med mer.

Sjekkliste
Oppsett med macOS Profil
Endre innstillinger på eksisterende konto i Mail (macOS Sierra 10.12)
Endre innstillinger manuelt (avansert)
Innkommende e-posttjener
Utgående e-posttjener

Sjekkliste

 • Brukernavn er din epostadresse f.eks. post@demo.no
 • Passord - Usikker på passordet? Forsøk innlogging på https://webmail.(dittdomenenavn.no)
Oversikt for den avanserte brukeren:
Innstilling .
IMAP server Domenenavn f.eks. demo.no (port 993 SSL/TLS)
POP server Domenenavn f.eks. demo.no (port 995 SSL/TLS)
SMTP server Domenenavn f.eks. demo.no (port 465 SSL/TLS)
Brukernavn Epostadresse
Godkjenning / SMTP auth Passord

Oppsett med macOS Profil

1) Fyll ut din epostadresse under, og klikk på Request Configuration
(Dersom du ikke finner knappen Request Configuration, kan du gå direkte til https://faq.servetheworld.net/profile_config/mobileconfig.php)

2) Klikk på linken som blir opprettet etter at du har klikket på Request Configuration.
Det blir nå lastet ned en fil med et navn som ender på .mobileconfig

3) Dobbeltklikk på den nye filen som er nedlastet ned (Se evnt. i en mappe som heter Nedlastninger).

4) Gå til Systemvalg og klikk på Profiler

5) Klikk på knappen Installer og tast inn ditt mail passord
6) Epostkontoen er nå klart til bruk i Mail

Endre innstillinger på eksisterende konto i Mail (macOS Sierra 10.12)

Veiledningen baserer seg på følgende versjoner:
Mail versjon 10.0
macOS Sierra 10.12

For å finne versjon for macOS, gå til eple-ikonet øverst til venstre og velg "Om denne maskinen"
For å finne versjon for Mail, åpne Mail, gå til Mail meny øverst til venstre og velg "Om Mail"

 1. Åpne Mail
 2. Gå til Mail meny øverst til venstre og velg Valg

 3. Gå til Kontoer, og deretter til Tjenerinnstillinger
 4. Gå gjennom informasjonen for Innkommende e-posttjener og Utgående epost-tjenester
  • Dersom du har glemt passordet, kan man endre passord til epostkonto i https://hcp.stwcp.net/ - ta kontakt med den som administrerer webhotellet
  • Dersom du ønsker å sjekke at du har riktig passord, kan man forsøke login på webmail på https://webmail.stwcp.net/
 5. Klikk på "Arkiver" for å lagre endringene. Mail vil nå verifisere om innstillingene er korrekt eller ei.

Sjekk gjerne at "Administrer tilkoblingsinnstillinger automatisk" er valgt, denne bidrar med å finne riktige innstillinger automatisk for deg

Innkommende e-posttjener
Felt Beskrivelse
Brukernavn Dette er din egen epostadresse
Passord Legg inn ditt passord for epostkonto
Vertsnavn Server for motta epost. For IMAP er dette imap1.stwcp.net og for POP er dette pop1.stwcpc.net
Utgående e-posttjener
Felt Beskrivelse
Brukernavn Dette er din egen epostadresse
Passord Legg inn ditt passord for epostkonto
Vertsnavn Server for å sende epost. Utgående er smtp1.stwcp.net

Dersom du fremdeles har problemer med innstillinger i epost, følg veiledning nedenfor for mer avansert feilsøking

Endre innstillinger manuelt (avansert)

Fjern valg for "Administrer tilkoblingsinnstillinger automatisk".

Nedenfor er oversikt på innstillingene for innkommende og utgående epost. NB! Klikk på "Arkiver" for å lagre endringene. Mail vil verifisere om innstillingene er korrekt eller ei.

Innkommende e-posttjener
Felt Beskrivelse
Brukernavn Dette er din egen epostadresse
Passord Legg inn ditt passord for epostkonto
Vertsnavn Server for motta epost. For IMAP er dette imap1.stwcp.net og for POP er dette pop1.stwcpc.net
Port IMAP benytter port 143 og POP benytter port 110
Godkjenning Godkjenning settes til Passord
Utgående e-posttjener
Felt Beskrivelse
Brukernavn Dette er din egen epostadresse
Passord Legg inn ditt passord for epostkonto
Vertsnavn Server for å sende epost. Utgående er smtp1.stwcp.net
Port SMTP port kan settes til port 587 eller port 25
Godkjenning Godkjenning settes til Passord