Oppgradere til Obsidian (18.x)

Dersom du har Plesk versjon 17.0, 17.5 eller 17.8, kan du oppgradere til Plesk Obsidian uten ekstra kost!
Usikker på din versjon? Logg inn på Plesk, gå til Tools & Settings og klikk på About Plesk (kommando via SSH: "plesk version"

Før man går videre med oppgradering er det høyst anbefalt at man tar en backup av server eller backup av kritiske filer/mapper. Kontakt support@servetheworld.net og bestill backuptjeneste i dag!

Les også full systemkrav for Plesk Obsidian og tilhørende komponenter/programvareversjoner:
https://docs.plesk.com/release-notes/obsidian/software-requirements/

  1. Logg inn på Plesk på din server f.eks. https://domenenavn:8443 eller https://ip-adresse:8443

  2. Gå til Tools & Settings og deretter Updates and Upgrades

  3. Klikk på Details for å lese mer om endringer(changelog), evnt. klikk på Install or Upgrade Product for å gå videre med oppgradering

  1. Velg Continue

  1. Vent til oppgraderingen er ferdig (ikke lukk vinduet/fanen).
  1. Oppgradering er vellykket dersom du ser meldingen som i bildet nedenfor, klikk OK.

  1. Ta en gjennomgang av websider, e-post og evnt. databasetilgang for å verifisere at nødvendig tjenester er OK.
    Kontakt support@servetheworld.net eller telefon +47 22 22 28 80 dersom du har behov for feilretting/feilsøking.