Acronis Backup Cloud

Innlogging
Aktivere backup konto
Installasjonsguide
Konfigurere og aktivere backup plan
Avinstallere agent
Gjenopprette filer
Gjenopprette server
Filsystemer og begrensninger
Oppgrader Acronis Backup Cloud

Innlogging til backup konto

Alternativ 1:
Logg inn direkte på https://baas.stwcp.net

Alternativ 2:
Logg inn via https://my.servetheworld.net
Gå til Produkter og klikk på Mine Produkter
Klikk på Acronis Backup-tjenesten
Klikk på Gå til sky konsoll

Aktivere tjeneste

Før du kan benytte Acronis Backup Cloud, må brukerkontoen aktiveres samt sette et passord til brukerkontoen.
Dette utføres ved å klikke på en link i en epost sendt til administrativ kontakt i kundeforholdet.

Kontakt support@servetheworld.net dersom du har behov for å få tilsendt ny aktiveringslink

 1. Klikk på Aktiver Konto i eposten.
 2. Sett ditt unike passord til brukerkontoen for Acronis Backup Cloud
 3. Du kan nå logge inn på https://baas.stwcp.net/ for å administrere backup og installere backup agent på din(e) server(e).

Installasjon av backup agent

Installasjon av backup agent på Linux

For Linux distribusjoner som ikke benytter RPM, f.eks. Ubuntu/Debian, må RPM være installert (apt-get install rpm)
Agenten krever følgende pakker installert på server (man får beskjed om man ønsker å installere disse ved mangel):

Distro Pakke
CentOS yum install kernel-devel gcc make
Ubuntu/Debian apt-get install rpm linux-headers-$(uname -r) linux-image-$(uname -r) gcc make
 • Logg inn på https://baas.stwcp.net/ og last ned fil for Linux
 • Overfør filen til din server
 • Endre filen til eksekverbar med kommando: chmod +x filnavn.bin
 • Kjør installasjon: ./filnavn.bin
 • Velg Acronis Backup Agent for Linux
 • Vent til installasjon er ferdig
 • Velg Show Registration Info
 • Åpne nettleser og gå til angitte adresse https://baas.stwcp.net/ui/reg og fyll ut Registration Code
 • Fyll ut Registration Code og klikk på Confirm Registration

Konfigurere og aktivere backup-plan

 1. Logg inn på https://baas.stwcp.net/
 2. Finn aktuelle server og klikk på Protect

acronis_enable_protection_01

 1. Klikk på Create Plan

acronis_enable_protection_02

 1. Konfigurer backup innstillinger etter behov, og klikk på Create for å opprette backup-planen.
  • Innstillinger i backup-planen kan endres når som helst, også etter at backup-planen er opprettet.
  • Eksempel under viser backup-plan som kjøres daglig klokken 02:00.

acronis_enable_protection_03

Avinstallere backup agent på Linux

Logg inn via SSH og kjør følgende kommando

/usr/lib/Acronis/BackupAndRecovery/uninstall/uninstall -a

Filsystemer og begrensninger

Oppgrader Acronis Backup Cloud

 1. Gå til Produkter og Mine Produkter
 2. Velg aktuelle Acronis Backup Cloud tjeneste
 3. Klikk på Oppgrader/Nedgrader
 4. Velg ønsket oppgradering
 5. Fullfør kjøp på neste side

Merk, oppgradering trer ikke i kraft før betaling er registrert.