Oppsett på iPhone / iPad

NB! Denne veiledningen er til eldre plattform på https://hcp.stwcp.net

Veiledningen baserer seg på iOS 9.x og IMAP konto

IMAP konto eller POP konto
Oppsett med Autoconfig
Manuelt oppsett
Feilsøke og endre innstillinger på eksisterende konto
Innkommende innstillinger
Utgående innstillinger

Sjekkliste

 • Brukernavn er din epostadresse f.eks. post@demo.no
 • Passord - Usikker på passordet? Forsøk innlogging på https://webmail.stwcp.net/
 • Passord for epostkonto endres i https://hcp.stwcp.net - ta kontakt med den som administrerer kontoen

Oversikt for den avanserte brukeren:

Innstilling .
IMAP server imap1.stwcp.net (port 143 TLS)
POP server pop1.stwcp.net (port 110 TLS)
SMTP server smtp1.stwcp.net (port 25 eller 587 TLS)
Brukernavn Epostadresse
Godkjenning / SMTP auth Passord

Oppsett med Autoconfig (IMAP)

Åpne Safari nettleser og gå til https://autoconfig.stwcp.net/

Tast inn epostadressen, ditt navn og passord (sistnevnte er valgfritt i dette steget)

Klikk på REQUEST CONFIGURATION

 • Du blir videresendt til nytt bilde for å installere profil - Alternativt kan du gå til Innstillinger -> Generelt -> Profiler

Klikk på INSTALLER

 • Her må du taste inn låsekoden for å bekrefte installering av profilen

Klikk igjen på INSTALLER

Tast inn passordet til din epostkonto for innkommende og utgående server og velg Neste

Klikk på Ferdig for å fullføre. Epost er nå klart til bruk i mail programmet på iPhone/iPad

Manuelt oppsett på iPad / iPhone basert på IMAP

1) Åpne Innstillinger, og gå til Mail, Kontakter, Kalendere

2) Velg Legg til Konto og deretter Annen. Velg Legg til e-postkonto

3) Fyll ut felter med egen informasjon for din epostkonto

4) Fyll ut informasjon for innkommende mailserver og utgående mailserver

5) Velg Neste og deretter Arkiver. Epostkontoen er nå klar til bruk

Feilsøke og endre innstillinger for eksisterende epostkonto

Innkommende innstillinger

1) Åpne Innstillinger, og velg Mail, kontakter, kalendere
2) Dersom du har flere epostkontoer på iPad, må du sørge for å velge aktuelle epostkonto som skal feilsøkes.

3) Sørg for at vertsnavn/mailserver navn for innkommende mailserver er korrekt (se bilde nedefor)

 • Sørg for at brukernavnet og passordet er korrekt. Tast det gjerne på nytt igjen

4) Klikk på Avansert feltet (se bilde nedenfor)

5) Klikk på Avansert feltet (se bilde nedenfor)

 • Kopier gjerne innstillingene nedenfor med din enhet

6) Gå tilbake ved å klikke på "Konto", og klikk deretter Ferdig

Utgående innstillinger

1) Åpne Innstillinger, og velg Mail, kontakter, kalendere
2) Dersom du har flere epostkontoer på iPad, må du sørge for å velge aktuelle epostkonto som skal feilsøkes.

3) Se feltet for Utgående eposttjener og klikk på SMTP

4) Klikk på Primærtjener

 • Sørg for at vertsnavn/mailserver er korrekt. Dette er smtp1.stwcp.net
 • Sørg for at brukernavnet og passordet er korrekt. Tast det gjerne på nytt igjen
 • Bruk SSL kan skrus på
 • Godkjenning settes til passord
 • Tjenerport settes til 587

5) Velg Ferdig - innstillingene blir nå verifisert, dersom alt er OK, kan du nå forsøk å sende epost.