Feilsøking

NB! Denne veiledningen er til eldre plattform på https://hcp.stwcp.net

Backup feiler i Acronis Backup Cloud

Backup feiler med symptom(er):

  • Server er offline(grå) i kontrollpanel https://baas.stwcp.net
  • Feilmelding "Cannot allocate memory"
  • Feilmelding "The backup agent was offline at a scheduled backup time"

Løsningsforlag: Restart Acronis agent

/etc/init.d/acronis_mms restart eller systemctl restart acronis_mms

Relevante porter må åpnes på server (f.eks. iptables, firewalld) for utgående TCP trafikk.

  • 443
  • 8443
  • 7770-7800
  • 44445

Kjør diagnoseverktøy for å verifisere at server har tilgang via relevante porter:
https://kb.acronis.com/content/47678#Linux_64bit1