Outlook 2016 for Apple OSX

NB! Denne veiledningen er til eldre plattform på https://hcp.stwcp.net

Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene knyttet til epost, kontoinstillinger, endring i tjenester med mer.

Sjekkliste
Oppsett (IMAP)
Feilsøke eksisterende epostkonto

Sjekkliste

  • Brukernavn er din epostadresse f.eks. post@demo.no
  • Passord - Usikker på passordet?
  • Forsøk innlogging på https://webmail.stwcp.net/

Oversikt for den avanserte brukeren:

Innstilling .
IMAP server imap1.stwcp.net (port 143 TLS)
POP server pop1.stwcp.net (port 110 TLS)
SMTP server smtp1.stwcp.net (port 25 eller 587 TLS)
Brukernavn Epostadresse
Godkjenning / SMTP auth Passord

Oppsett (IMAP)

Åpne Outlook, gå til menyvalget Verktøy og velg Kontoer

Velg Annen E-postkonto (alternativt bruk + tegnet nederst til venstre)

Fyll ut felter for brukernavn, passord og mailservernavn for innkommende og utgående epost

Klikk på Legg til Konto - epost er nå klart til bruk

Feilsøke eksisterende epostkonto

Gå til menyvalget Verktøy og velg Kontoer

Velg aktuelle epostkonto i listen til venstre, og sørg for at felter er korrekt (se eksempel under):

  • Brukernavn og passord (brukernavnet er din epostadresse)
  • Dersom du har glemt passordet til din epost, kan det endres i webhotell kontrollpanel https://hcp.stwcp.net/
  • Mailservernavn for innkommende og utgående epost

Klikk på knappen Flere alternativer, og sørg for at feltet for Godkjenning er satt til Bruk informasjon for server for innkommende e-post