Innhold og videresalg av VPS

NB! Denne veiledningen er til eldre plattform på https://hcp.stwcp.net

Informasjon om innhold og distribusjon VPS

Videresalg av VPS

  • Du har lov til å videreselge plass på VPS.
  • Dette innebærer at du f. eks kan tilby dine sluttkunder plass på VPS, i form av f. eks hosting av epost, websider og domener.

Alt kan lagres på VPS

  • Du kan lagre hva som helst på VPS, så lenge det ikke er i strid med gjeldende lover og regler.