Oppgradere til Obsidian (18.x)

NB! Denne veiledningen er til eldre plattform på https://hcp.stwcp.net

Dersom du har Plesk versjon 17.0, 17.5 eller 17.8, kan du oppgradere til Plesk Obsidian uten ekstra kost!
Usikker på din versjon? Logg inn på Plesk, gå til Tools & Settings og klikk på About Plesk (kommando via SSH: "plesk version"

Før man går videre med oppgradering er det høyst anbefalt at man tar en backup av server eller backup av kritiske filer/mapper. Kontakt support@servetheworld.net og bestill backuptjeneste i dag!

Les også full systemkrav for Plesk Obsidian og tilhørende komponenter/programvareversjoner:
https://docs.plesk.com/release-notes/obsidian/software-requirements/

  1. Logg inn på Plesk på din server f.eks. https://domenenavn:8443 eller https://ip-adresse:8443

  2. Gå til Tools & Settings og deretter Updates and Upgrades

  3. Klikk på Details for å lese mer om endringer(changelog), evnt. klikk på Install or Upgrade Product for å gå videre med oppgradering

  1. Velg Continue

  1. Vent til oppgraderingen er ferdig (ikke lukk vinduet/fanen).
  1. Oppgradering er vellykket dersom du ser meldingen som i bildet nedenfor, klikk OK.

  1. Ta en gjennomgang av websider, e-post og evnt. databasetilgang for å verifisere at nødvendig tjenester er OK.
    Kontakt support@servetheworld.net eller telefon +47 22 22 28 80 dersom du har behov for feilretting/feilsøking.