Outlook 2016

NB! Denne veiledningen er til eldre plattform på https://hcp.stwcp.net

Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene knyttet til epost, kontoinnstillinger, endring i tjenester med mer.

Klikk her for veiledning for å endre innstillinger for eksisterende epostkonto i Outlook
IMAP konto eller POP konto

Oversikt for den avanserte brukeren:

Innstilling .
IMAP server imap1.stwcp.net (port 143 TLS)
POP server pop1.stwcp.net (port 110 TLS)
SMTP server smtp1.stwcp.net (port 25 eller 587 TLS)
Brukernavn Epostadresse
Godkjenning / SMTP auth Passord

Åpne Outlook, gå til Fil øverst til venstre og velg Kontoinnstillinger

Velg Ny

Fyll ut navn, epostadresse og passordet til din epost, velg Neste

Et varsel vil dukke opp, klikk JA for å gå videre

  • Valgfritt: Klikk på Vis Sertifikat for å se flere detaljer
  • Sertifikatet skal gjelde for *.stwcp.net
  • Merk at varselet kan variere, f.eks. kan det istedet stå autodiscover.dittdomenenavn

Dersom du ser meldingen som skjermbildet under, er oppsettet klart. Klikk Fullfør for å begynne å sende og motta epost i Outlook.

Endre innstillinger for eksisterende epostkonto i Outlook

Åpne Outlook, gå til Fil øverst til venstre og velg Kontoinnstillinger

Marker epostkontoen og klikke på Endre

Sørg for at servernavn for innkommende og utgående er korrekt, samt brukernavn og passord

  • Klikk gjerne på Test Kontoinnstillinger for å teste nåværende oppsett

Klikk på Flere Innstillinger, se bilde over.

Gå til fanen Server for Utgående epost, og kopier oppsettet som bildet nedenfor.

Gå videre til fanen Avansert, og kopier oppsettet som bildet nedenfor.

  • Dersom du benytter kontotype POP i Outlook, må du sørge for at det står 110 for innkommende port. Kontotype finner man greit i steg 3 i feilsøkingen.

Klikk OK for å lukke vinduet, og deretter Neste for å lagre evt. endringer som er utført.