Acronis Backup Cloud

Før man kan ta i bruk tjenesten https://baas.stwcp.net/ må man aktivere tjenesten med aktiveringslink tilsendt pr. epost.
Ta kontakt med support dersom du trenger å få tilsendt ny aktiveringslink.

Installasjonsguide
Avinstallere agent
Gjenopprette filer
Gjenopprette VPS
Filsystemer og begrensninger

Installasjon av backup agent

Velg operativsystem

Installasjon av backup agent på Linux

For Linux distribusjoner som ikke benytter RPM, f.eks. Ubuntu/Debian, må RPM være installert (apt-get install rpm)
Agenten krever følgende pakker installert på server (man får beskjed om man ønsker å installere disse ved mangel):

Distro Pakke
CentOS yum install kernel-devel gcc make
Ubuntu/Debian apt-get install rpm linux-headers-$(uname -r) linux-image-$(uname -r) gcc make
 • Logg inn på https://baas.stwcp.net/ og last ned .bin fil for Linux
 • Overfør .bin fil til din server
 • Endre filen til eksekverbar med kommando: chmod +x filnavn.bin
 • Kjør installasjon: ./filnavn.bin
 • Velg Acronis Backup Agent for Linux
 • Vent til installasjon er ferdig
 • Velg Show Registration Info
 • Åpne nettleser og gå til angitte adresse https://baas.stwcp.net/bc/reg og fyll ut Registration Code
 • Fyll ut Registration Code og klikk på Confirm Registration
 • Installasjonen i shell går automatisk videre og velg Exit for å fullføre

Når installasjonen er ferdig, vil serveren være synlig i administrasjonsgrensesnittet https://baas.stwcp.net/ i løpet av kort tid.

Klikk på ENABLE BACKUP i listen over DEVICES for å aktivere backup

Installasjon av backup agent på Windows
 • Last ned og installer programvare for Windows - programvare hentes fra https://baas.stwcp.net/
 • Klikk på Install og vent til installasjonen er ferdig
 • Når installasjonen er ferdig, klikk på valget Show Registration Info
 • Kopier koden og logg inn på https://baas.stwcp.net/bc/reg
 • Fyll ut koden i feltet Registration code og klikk på Check code
 • Installasjonen i Windows avslutter seg selv

Når Installajonen er fullført, vil serveren være synlig i administrasjonsgrensesnittet https://baas.stwcp.net/ i løpet av kort tid.

Avinstallere backup agent på Linux

Logg inn via SSH og kjør følgende kommando

/usr/lib/Acronis/BackupAndRecovery/uninstall/uninstall -a

Gjenopprette filer

 1. Logg inn på https://baas.stwcp.net/
 2. Finn aktuelle maskin i DEVICES og klikk på RECOVER
 3. Klikk på RECOVER, deretter FILES/FOLDER

Punkt Beskrivelse
1 Velg ønsket dato
2 Marker én eller flere filer/mapper
3 Last ned kopi av data eller gjenopprett data direkte til server

Gjenopprett VPS

 1. Logg inn på VPS kontrollpanelet https://cp.stwvps.net:4083/
 2. Gå til VPS Configuration og endre Boot Order ved å klikke og dra CD DRIVE over HARD DISK
 3. Velg Acronis_boot_media.iso i feltet SELECT ISO
 4. Klikk SUBMIT for å lagre

 1. Restart VPS via kontrollpanelet og vent på bekreftelse på at VPS er restartet
 2. Åpne VNC konsoll ved å klikke på ikonet for VNC og velge LAUNCH HTML5 VNC CLIENT (Alternativt kan man benytte annen ekstern VNC client)

 1. Du skal nå se følgende bilde - klikk på RESCUE MEDIA

 2. Sørg for at IP adresse er korrekt og klikk på MANAGE THIS MACHINE LOCALLY

 3. I velkomstskjermen, velg RECOVER
 4. Klikk på SELECT DATA, deretter CLOUD STORAGE
 5. Logg inn med ditt brukernavn og passord
 6. Utvid CLOUD STORAGE, marker ditt brukernavn, klikk OK
 7. Velg aktuelle maskin og dato for backup
 8. Huk av for MBR/DISK1 og BASIC/VDA1 - Velg OK
 9. Du får nå se oppsummering av gjenoppretting

 10. Klikk OK for å starte gjenoppretting
 11. Gjenoppretting kan ta fra 5 minutter til noen timer avhengig mengde data som skal restaureres

 1. Gjenoppretting er ferdig når du ser denne beskjeden.

 1. Gå tilbake til VPS kontrollpanelet, gå til VPS Configuration
 2. Endre Boot Order (HARD DISK flyttes over CD DRIVE)
 3. Velg NONE i feltet for SELECT ISO
 4. Restart VPS via kontrollpanelet https://cp.stwvps.net:4083/

Filsystemer og begrensninger